LADUGÅRDSTAK

Byte av ladugårdstak - före

Copyright © All Rights Reserved


Byte av ladugårdstak - efter

Byte av ladugårdstak pågår

Plåt och vindskivor på gång